Konfliktledelse.dk © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

News

 

 

• Headlines »

Konfliktledelse styrker mig 

 

• Headlines »

Konfliktledelse skaber muligheder for til- og fravalg

 

• Headlines »

Konfliktledelse skaber livs værdi

 

 

 

Anne Hjøllund


Jeg har arbejdet med undervisning og som underviser i mange år, og facilitering af læringsprocesser optager mig fagligt og personligt. Mine kernekompetencer er forebyggende arbejde inden for håndtering af konflikter og konfliktvejledning.
 
Uddannelsesmæssigt spænder jeg vidt fra en merkantil baggrund over essentiel kommunikation, til æstetiske læreprocesser og billedfremstilling. Via mange erfaringer fra uddannelse og job evner jeg at formidle et stof og fortælle i forsamlinger på en inddragende måde, der sætter fokus på genkendelighed, reflektion og læringsprocesser.
 
Jeg har stor erfaring med interkulturelt arbejde, da jeg har boet og undervist i udlandet i længere perioder. Det giver mig en forståelse i forhold til de interkulturelle problematikker og et udsyn i forhold til forskelligheder.
 
Jeg arbejder ud fra et humanistisk syn, der tror på, at vi alle gerne vil være den bedste udgave af os selv, og at vi gør vores bedste i enhver situation. Samtidigt tror jeg, at ALT er læring, og at vi kan udvikle os i takt med udfordringer og forandringer. Mine primære interesser ligger i de sociale- og interpersonelle relationer herunder især, hvordan vi når frem til enighed eller lever i harmoni med os selv på trods af uenighed.


 

 

 

 

 

 

Læring

Facilitering Kernekompetence Essentiel kommunikation Indragende undervisning 

Interkulturel Menneskesyn

Værdighed

Harmoni

Styrket relationer